דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות שההתחייבות

70.72.19

107,420,000
בשנת 2003 תקציב פעולות שההתחייבות הוא ₪83,420,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪107,420,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,620,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪109,040,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,001,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪65,830,267
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?