דלג לתוכן עיקרי
70.72.17.08

הכנסות משכ"ד מקרוונים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות פיתוח שההתחייבות (תחת תחום מימון תוכנית המשכית בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנסות משכ"ד מקרוונים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?