דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הפנים - מינהל התכנון

70.72.15.13

-200,000
בשנת 2001 תקציב השתתפות משרד הפנים - מינהל התכנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-200,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?