דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב פעולות שוטפות הוא ₪44,791,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪31,791,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪780,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪32,571,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪185,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪26,797,790
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?