דלג לתוכן עיקרי
70.72

מימון תוכנית המשכית

תקציב מאושר: 49,830,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף שיכון.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב מימון תוכנית המשכית הוא ₪94,641,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪49,830,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪53,638,399
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?