דלג לתוכן עיקרי
70.71.05.11

השתתפות תנופה

תקציב מאושר: -7,900,000
תקנה תקציבית בתכנית מזרח לכיש (תחת תחום התנתקות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות תנופה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-7,900,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?