דלג לתוכן עיקרי
70.71.05.04

הכנסות מהחזרי פיתוח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מזרח לכיש (תחת תחום התנתקות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מהחזרי פיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?