דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימון התחייבויות עבר מתקציב ראש הממשלה

70.71.04.06

9,260,000
בשנת 2008 תקציב מימון התחייבויות עבר מתקציב ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,260,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?