דלג לתוכן עיקרי
70.71.03

ניצנים

תקציב מאושר: 18,850,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום התנתקות בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב ניצנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,850,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪22,350,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪24,734,186
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?