דלג לתוכן עיקרי
70.71.02.07

השתתפות ממשרד ראש הממשלה

תקציב מאושר: -1,828,000
תקנה תקציבית בתכנית ישובי חולות חלוצה (תחת תחום התנתקות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות ממשרד ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,828,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)