דלג לתוכן עיקרי
70.71.01

התנתקות- כללי

תקציב מאושר: 2,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום התנתקות בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2008 תקציב התנתקות- כללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪46,855,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪48,855,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?