דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב התנתקות הוא ₪9,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪122,575,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪25,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪147,575,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪130,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪111,433,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪63,691,835
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?