דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתכנון

70.70.09.04

16,000,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות בתכנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?