דלג לתוכן עיקרי
70.70.07.04

רזרבה

תקציב מאושר: 37,914,000
תקנה תקציבית בתכנית חומת שמואל (תחת תחום פרויקטים מיוחדים בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב רזרבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪37,914,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)