דלג לתוכן עיקרי
70.70.03.94

רזרבה לפיתוח תשתיות

תקציב מאושר: 22,825,000
תקנה תקציבית בתכנית אלעד (תחת תחום פרויקטים מיוחדים בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב רזרבה לפיתוח תשתיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪22,825,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)