דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מהחזר פיתוח באלעד

70.70.03.03

-
בשנת 2011 תקציב הכנסה מהחזר פיתוח באלעד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-25,249,541
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)