דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מהחזר פיתוח באלעד

70.70.03.03

-
בשנת 2008 תקציב הכנסה מהחזר פיתוח באלעד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-7,277,098
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)