דלג לתוכן עיקרי
70.70.03.03

הכנסה מהחזר פיתוח באלעד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אלעד (תחת תחום פרויקטים מיוחדים בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסה מהחזר פיתוח באלעד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?