דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב מע"ר-תכנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,005,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,718,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?