דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ראש שטח-הכנסות מהחזרי פיתוח

70.70.02.47

-
בשנת 2002 תקציב ראש שטח-הכנסות מהחזרי פיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?