דלג לתוכן עיקרי
70.70.02.31

אתר ציפורי - תשתיות - תקציב המשכי בגין שנים קודמות

תקציב מאושר: 11,894,000
תקנה תקציבית בתכנית מודיעין (תחת תחום פרויקטים מיוחדים בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב אתר ציפורי - תשתיות - תקציב המשכי בגין שנים קודמות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,894,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪12,719,433
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)