דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב רזרבה לפיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,924,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?