דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב מודיעין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪93,769,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪220,671,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪124,195,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪-59,750,701
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?