דלג לתוכן עיקרי
70.69.32.03

הכנסה מהיטל "ישן מול חדש"

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ישן מול חדש (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסה מהיטל "ישן מול חדש" לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?