דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה

70.69.31.03

-9,750,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-9,750,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)