דלג לתוכן עיקרי
70.69.30.25

השתתפות האפוטרופוס הכללי 2007

תקציב מאושר: -2,068,000
תקנה תקציבית בתכנית האפוטרופוס הכללי (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות האפוטרופוס הכללי 2007 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,068,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-128,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)