דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

האפוטרופוס הכללי

70.69.30

5,565,000
בשנת 2012 תקציב האפוטרופוס הכללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,565,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪286,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,851,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪286,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,363,013
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?