דלג לתוכן עיקרי
70.69.28.08

הכנסות בגין חובות עבר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הסכם שיקמונה (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות בגין חובות עבר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?