דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסכם שיקמונה

70.69.28

2,626,000
בשנת 2012 תקציב הסכם שיקמונה הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,626,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪410,819
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?