דלג לתוכן עיקרי
70.69.27.18

הכנסה מגביית הוצאות פרפלציה והעברת הקרן מחברת "עמידר"

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הסכם עמידר (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסה מגביית הוצאות פרפלציה והעברת הקרן מחברת "עמידר" לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?