דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מאכלוס מכירה "דירה משלי"

70.69.26.11

-
בשנת 2008 תקציב הכנסות מאכלוס מכירה "דירה משלי" לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?