דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתוכנית תשתיות לבנייה חדשה במגזר הדרוזי

70.69.23.20

17,975,000
בשנת 2011 תקציב השתתפות בתוכנית תשתיות לבנייה חדשה במגזר הדרוזי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,975,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?