דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתכנית תשתיות לבנייה חדשה עבור סבסוד עלויות פיתוח באזורי עדיפות לאומית - התחייבויות משנת 2003

70.69.23.10

65,266,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות בתכנית תשתיות לבנייה חדשה עבור סבסוד עלויות פיתוח באזורי עדיפות לאומית - התחייבויות משנת 2003 הוא ₪65,266,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪49,797,082
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)