דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתוכנית בנייה כפרית עבור סבסוד פעלויות פיתוח באזורי עדיפות לאומית א' - תקציב המשכי

70.69.23.09

11,000,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות בתוכנית בנייה כפרית עבור סבסוד פעלויות פיתוח באזורי עדיפות לאומית א' - תקציב המשכי הוא ₪11,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪8,904,332
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)