דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב רזרבה לסבסוד תשתיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪476,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?