דלג לתוכן עיקרי
70.69.21

חיזוק שכונות

תקציב מאושר: 1,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב חיזוק שכונות הוא ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪232,117
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?