דלג לתוכן עיקרי
70.69.15

קרוונים ומגורונים - גמר

תקציב מאושר: 19,212,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1998 תקציב קרוונים ומגורונים - גמר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,212,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-91,383
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?