דלג לתוכן עיקרי
70.69.11.01

התחייבויות שונות על פי דין ועל פי פסק דין ותשלומי ריבית

תקציב מאושר: 8,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שונות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב התחייבויות שונות על פי דין ועל פי פסק דין ותשלומי ריבית הוא ₪3,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪12,583,079
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)