דלג לתוכן עיקרי
70.69.10.10

מערכת מיחשוב משכנתאות

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מערכות מידע (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב מערכת מיחשוב משכנתאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?