דלג לתוכן עיקרי
70.69.10.07

עתודה למחשוב משכנתאות

תקציב מאושר: 726,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מערכות מידע (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב עתודה למחשוב משכנתאות הוא ₪2,030,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪726,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)