דלג לתוכן עיקרי
70.69.09.81

נעלה - הכנסות מהחזר פיתוח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בניה כפרית (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב נעלה - הכנסות מהחזר פיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?