דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות ממשרד המשנה לרוה"מ

70.69.09.60

-6,150,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות ממשרד המשנה לרוה"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-6,150,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?