דלג לתוכן עיקרי
70.69.09.51

נווה ים-תכנון ופיתוח

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית בנייה כפרית (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב נווה ים-תכנון ופיתוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?