דלג לתוכן עיקרי
70.69.09.45

רזרבה לתכנון ופיתוח בקצרין

תקציב מאושר: 5,700,000
תקנה תקציבית בתכנית בניה כפרית (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רזרבה לתכנון ופיתוח בקצרין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?