דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות החטיבה להתיישבות

70.69.09.37

-7,500,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות החטיבה להתיישבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-7,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?