דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות ממשרד רוה"מ

70.69.09.36

-43,300,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות ממשרד רוה"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-43,300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?