דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות האפוטרופוס הכללי

70.69.09.36

-25,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות האפוטרופוס הכללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-25,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)