דלג לתוכן עיקרי
70.69.09.25

פיצויים וארנונה

תקציב מאושר: 769,000
תקנה תקציבית בתכנית בניה כפרית (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב פיצויים וארנונה הוא ₪499,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪769,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪609,616
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)