דלג לתוכן עיקרי
70.69.09.17

רזרבה לפיתוח תשתיות ברמת הגולן

תקציב מאושר: 435,000
תקנה תקציבית בתכנית בניה כפרית (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב רזרבה לפיתוח תשתיות ברמת הגולן לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪435,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?