דלג לתוכן עיקרי
70.69.09.15

השתתפות במשרד החקלאות

תקציב מאושר: 8,037,000
תקנה תקציבית בתכנית בנייה כפרית (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות במשרד החקלאות הוא ₪6,037,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,037,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪7,635,332
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)